Siirry sisältöön

Blogi /

Nitroblogi 1920x1080

Sosiaalisen median dilemma

Julkaistu 10.3.2021

Uusia somealustoja putkahtaa tiuhaan ja niiden algoritmit muuttuvat nopeasti. Monille yrityksille sosiaalinen media on kuitenkin ensisijainen markkinointikanava ja asiakasrajapinta. Sosiaalinen media toimii lisäksi liikenteenohjaajana: sieltä ohjataan ihmisiä kampanjoihin, blogikirjoituksiin, verkkokauppoihin ja uutisiin. Alati muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita kanavissa esiintymiseen, sillä strategiaa tulee pystyä muuttamaan ja sopeuttamaan nopeasti. Nopea reagointi on tärkeää, erityisesti tässä ajassa.  Sosiaalisen median strategia auttaa haasteisiin. Sen avulla yrityksen brändi on löydettävissä helposti sosiaalisen median kautta ja tätä myöten se on läsnä asiakkaiden elämässä. Kanavissa käytetty oikeanlainen sisältö on lisäksi hyvä keino vahvistaa yrityksen brändimielikuvaa, pitäen sen ”top-of-mindissa”. Kun strategia on selvillä, sisällöntuotannon ideointi helpottuu ja tehostuu, sillä tavoitteet ja teemat ovat valmiiksi mietitty.  

Esimerkiksi koronaepidemia on tuonut omat haasteensa ja vaikuttanut osaltaan yritysten käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Se on pakottanut yrityksiä olemaan vieläkin joustavampia ja reagointikykyisempiä. Näin on käynyt mm. lastenruokayritys Fragolalla, joka antaa ilmaista lastenruokaa äideille, jotka ovat koronan takia ahdingossa (Facebook Business, 2020). Tämän lisäksi he ovat antaneet mahdollisuuden muillekin asiakkailleen lahjoittaa ruokaa vaikeuksissa oleville äideille, yhdistäen avun antajat ja apua tarvitsevat.(Facebook Business, 2020)  Strategiaan nojataan siis vahvasti, mutta se ei ole täysin staattinen tai muuttumaton. Strategiaa voi ja pitääkin päivittää vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.  

Sekaisin kanavissa 

Voorveld et al.:in (2018) tutkimuksen mukaan sosiaalinen media on kattotermi, joka ei sellaisenaan kerro eri alustojen tärkeistä eroista. Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat ja Instagram mielletään alustoina, joiden avulla pysytään ajan tasalla. Facebookia, Instagramia ja Snapchatia käytetään sosiaaliseen kanssakäymiseen, kun taas YouTubea ja Pinterestia ei. Lisäksi erityisesti Instagramia ja Facebookia käytetään selailuun, täyttämään tyhjää hetkeä. Vain Pinterestiä käytetään innovointiin. (Voorveld et al., 2018) Instagramia ja Pinterestiä molempia käytetään pinterest-mäisesti esimerkiksi sisustusideoiden selaamiseen ja tallentamiseen. Eri alustoilla on siis hyvinkin erilaisia ominaisuuksia, jotka luovat erilaisia kokemuksia (Voorveld et al. 2018). Juuri tämän takia tulisi valita sopivat digitaaliset alustat, jotka palvelevat brändin tarkoitusta. (Voorveld et al. 2018) Alustat myös kehittävät jatkuvasti niiden mainostuskäytäntöjä ja mahdollisuuksia. Liikehdintää näkyy esimerkiksi Spotifyn mainostusmahdollisuuksissa.  

Koska jokainen alusta tarjoaa omanlaisensa kokemuksen, kanavastrategia kannattaa luoda yrityksen vahvuuksien mukaisesti. Jos ala ja yritys on visuaalinen “silmäkarkki”, on Instagram ja Pinterest mainioita valintoja. Jos taas vahvuutenne on esimerkiksi keskustelussa, voi Twitter olla ensisijainen kanavanne.  

Askeleet hyvään somestrategiaan: 

1. Määritä tavoitteet ja kohderyhmät strategialle 

Kohderyhmiä pohdittaessa voi miettiä mitä ryhmiä ette vielä tavoita, tai mitkä ryhmät ovat kriittisiä. Kohderyhmässä ei huomioida ainoastaan demografisia tietoja vaan myös esimerkiksi kohderyhmän ostomotivaation syitä ja kiinnostuksen kohteita. 

2. Mieti, kuinka tavoitat kohderyhmät 

Hyödyksi voi käyttää vaikkapa tutkimustietoa tietyn yleisön kiinnostuksen kohteista. Tätä kautta voi löytyä yllättäviäkin ryhmiä. Lisäksi asiakkaiden kanssa tehdyt haastattelut ovat oiva tapa saada erinomaista tietoa asiakkaista, jota voi käyttää strategian teossa. Tutustu olemassaolevien somekanaviesi seuraajatietoihin, onko se kohderyhmä, jota haluat jatkossakin puhutella? 

3. Määrittele sisällöntuotannon prosessi 

Prosessia varten on hyvä miettiä, kuinka usein sisältöä tehdään eri kanaviin. Tekstin sävy ja puhuttelutyyli on hyvä määritellä etukäteen, jotta asiakkaan kokemus brändistä on yhtenäinen. Mieti myös, millainen sisältö sopii sekä tavoitteisiinne että kohderyhmiinne. 

4. Ota avuksi konsepti 

Konsepti toimii sateenvarjona kaikelle sisällölle, jota kanavissa tullaan jakamaan. Konseptin voi pilkkoa 3–5 pääteemaan ja edelleen pilkkoa erilaisiin sisältötyyppeihin ja ideoihin. Tämä tekee sisällöntuotannosta helposti hallittavaa ja johdonmukaista. 

Tämän jälkeen luodaan sisältösuunnitelma, jossa voidaan jakaa sisältö teemoittain ja aikatauluttaa postaukset. Workshopit ovat mainio lisä sisältösuunnitelman teossa, sillä se auttaa suunnittelemaan toteutukset, jotka sopivat sisältötavoitteisiin. 

Kiinnitämme erityistä huomiota reagointikykyyn ja pystymmekin muokkaamaan suunnitelmaa joustavasti ympäristön ja tilanteiden muuttuessa. Meiltä saat apua juuri teidän brändinne strategian luomiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.    

Pureudumme kanavissamme lisää sosiaalisen median strategiaan sekä eri kanavissa erottautumiseen. Pysy siis kuulolla! 

Lähteet: 

Facebook Business. 2020. Available at: https://www.facebook.com/business/news/how-businesses-are-using-social-media-during-coronavirus 

Voorveld, H. A. M., van Noort, G., Muntinga, D. G. & Bronner, F. 2018. Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The Differentiating Role of Platform Type. Journal of Advertising, vol. 0 (0), pp. 1-17.