Siirry sisältöön

Tieto­suoja­seloste

Tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nitro Group Oy Köydenpunojankatu 14 20100 Turku. Suomi y-tunnus: 0498496-7  

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Sami Puutio, sami.puutio@nitro.fi

3. Rekisterien nimet

 1. Nitro.fi:n yhteydenottolomakkeen tietokanta

 2. Nitro.fi:n uutiskirjeen tilaajien tietokanta

 3. Nitro.fi:n työhakemuslomakkeen tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen kerääminen perustuu henkilöiden itsensä antamaan suostumukseen. Rekistereissä olevien henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää:

 • henkilön jättämän yhteydenottopyynnön hoitamiseen,

 • työhakemuksen jättäneen henkilön kontaktoimiseen ja mahdolliseen rekrytointiin, 

 • uusien palveluistamme kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamiseen ja 

 • Nitro Group Oy:n markkinointitoimenpiteisiin ja tiedottamiseen. 

5. Rekisterien tietosisällöt ja tietojen säilyttäminen

Nitro.fi-sivusto kerää tietoja kolmeen eri rekisteriin, jotka on esitelty edellä kohdassa 3.

Nitro.fi:n yhteydenottolomakkeella pyydämme seuraavat tiedot:

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Yrityksen nimi

Nitro.fi:n yhteydenottolomakkeen tietoja säilytetään maksimissaan 6 kuukautta, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Nitro.fi:n uutiskirjeen tilauslomakkeella pyydämme seuraavat tiedot: 

 • Sähköpostiosoite

Nitro.fi:n uutiskirjeen tilaukseen liittyviä sähköpostiosoitteita voidaan säilyttää niin kauan kuin tietokannassa olevat sähköpostiosoitteet ovat voimassa eikä tilaaja ole perunut uutiskirjetilaustaan. 

Nitro.fi:n työhakemuslomakkeella pyydämme seuraavat tiedot:  

 • Etunimi ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Linkedin-profiilin osoite

 • Portfolion verkko-osoite

 • Verkkosivuston osoite

 • Haettava työpaikka

 • Työpaikan sijainti

 • Hakemusteksti

 • Mahdolliset liitetiedostot 

Nitro.fi:n työhakemukseen tai avoimeen hakemukseen syötettävät tiedot ovat kaikki valinnaisia tietoja. Tietokantaan tallennettuja tietoja säilytetään 6 kuukautta ellei hakemuksen jättänyt henkilö ole erikseen pyytänyt säilyttämään tietojaan kauemmin.

6. Rekisterien säännönmukaiset tietolähteet

 • Nitro.fi-sivuston yhteydenottolomake

 • Nitro.fi-sivuston uutiskirjeen tilauslomake

 • Nitro.fi-sivuston työhakemuslomake 

7. Rekisterien tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterien tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevien IT-järjestelmiä tuottavien yritysten GDPR-vaatimusten mukaisissa palveluissa:

 • Mailchimp - Uutiskirjeiden lähetys ja kontaktien hallinta 

 • Basin - Yhteydenottolomakkeiden ja muiden lomakkeiden tietojen tallennus

9. Rekisterien suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. rekisterien tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Manuaalista aineistoa ei ole.

10. Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekistereihin tallennettuja tietojaan  tarkastettavaksi. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen tarkastamisesta tulee osoittaa sähköpostilla kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

11. Rekisteröidyn henkilön oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen korjaamisesta tai täydentämisestä tulee osoittaa sähköpostilla kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

12.  Rekisteröidyn henkilön muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekistereistä kokonaan tai kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla kohdassa 2. mainitulle henkilölle.