Siirry sisältöön

Blogi /

Merkityksellinen markkinointi Hero

Merkityksellinen markkinointi

Julkaistu 29.7.2020

Forbesin tekemässä tutkimuksessa jopa 70% tutkituista amerikkalaisista milleniaaleista kertoivat yrityksen edustamien arvojen vaikuttavan ostopäätökseen. Tämän lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että nuorista kuluttajista alkanut trendi on laajentunut vanhempiinkin kuluttajaryhmiin. Arvokeskustelua on vaikea enää sivuuttaa. Aikana, jolloin kuluttaja pystyy sekunneissa selvittämään, toimiiko yritys arvojensa mukaisesti, ei viherpesulle tai tyhjille lupauksille ole tilaa. Aidon merkityksen ja yhteiskunnallisen kulman löytäminen liiketoimintaan luo mahdollisuuden erottua sekä luottamusta kuluttajan ja yrityksen välillä. Miten yritysten kannattaa ottaa askelia kohti merkityksellisempiä tekoja ja mitä on merkityksellinen markkinointi? 

Merkityksellisessä markkinoinnissa yritys toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ottamalla kantaa johonkin ongelmaan tai osallistumalla hyväntekeväisyyteen. Toimet vahvistavat positiivista brändi-imagoa, mutta eteenpäin ajavana voimana on autenttisuus ja  markkinoinnin rajojen yli menevä, yhteisen hyvän tavoittelu. Esimerkiksi yrityksen logon vaihtaminen Pride-viikon ajaksi sateenkaaren väreihin on toki tärkeä selkeytys yrityksen arvoista, mutta ei edistä yhteiskunnallisella tasolla vähemmistöjen syrjintään liittyvien ongelmien ratkaisua. Merkityksellisen markkinoinnin pohja luodaan aidosta välittämisestä ja yhteisten hyötyjen ymmärtämisestä. Parhaimmillaan markkinoinnin “strategiana” luotu merkityksellinen toiminta luo tarkoituksen koko yrityksen toiminnalle. 

Viimeistään silloin, kun Financial Times viime syksynä vetosi kapitalistisen järjestelmän uudelleen järjestäytymiseen, nousi yritysten merkityksellisyys ja yhteiskunnallinen ulottuvuus suureksi puheenaiheeksi. Vaikka jo hieman tätä ennen Yhdysvaltojen 181 suurinta yritystä edustava BTR-järjestö linjasi, että osakkeenomistajien edun lisäksi yritysten tulee toimia myös asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteisön edun puolesta. Yritysten arvomaailma hakee siis merkityksellisyyttä perinteisen liiketoiminnan ulkopuolelta, ja on itsestään selvää, että samanlainen suuntaus vallitsee myös markkinoinnin saralla.   

CASE: Four Reasons 

Four Reasonsin “Puhu itsellesi kauniisti” -kampanja otti kantaa tapaamme olla itsemme pahimpia kriitikoita.

Meidän on usein paljon helpompi kehua muita kuin itseämme. Tiedämme, että sanoilla voi lannistaa tai rohkaista, mutta silti puhumme itsellemme negatiiviseen sävyyn. Tämä vahvistaa sitä, miten näemme itsemme ja miltä meistä tuntuu. Itselleen kannattaa opetella puhumaan kuin ystävälle. Tällä voi vaikuttaa positiivisesti minäkuvaansa ja mielialaansa sekä vähentää stressiä, ahdistusta ja masennusta.

Kampanja tuki yrityksen arvoja, jotka kiteytyvät “We Love the Real You”-lauseeseen ja korostavat, että kauneutta on monenlaista, eikä se mahdu tiettyyn muottiin. Lue lisää >> 

CASE: Löfbergs

Sosiaalinen vastuu, yhteiskunnallinen kannanotto ja inclusiveness-ajattelu ovat tärkeitä arvoja Löfbergsin brändille. Konseptimme on jalkautunut mm. Löydä vahvuutesi -videosarjaksi, jossa brändin arvojen ja strategian mukaisesti tuomme esiin omat vahvuutensa löytäneitä ihmisiä, sekä heitä, jotka auttavat muita eteenpäin elämässä.

Teemat ja aiheet valikoituvat sen mukaan, miten Löfbergs haluaa olla sarjallaan osana myötävaikuttamassa yhteiskunnan kehitykseen. Aiheilla, kuten rohkeudella, yhdenvertaisuudella sekä henkilökohtaisella kasvulla sidomme merkityksellisyyttä kahvibrändin ympärille.

Käymme kahvin äärellä monia keskusteluja, joten miksi emme samalla etsisi vastauksia kysymyksiin, jotka seisovat meidän ja paremman huomisen välillä? Lue lisää >>