Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nitro Group Oy

Köydenpunojankatu 14

20100 Turku

y-tunnus: 04984967

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Sami Puutio

sami.puutio@nitro.fi

+358 (0) 40 528 9004

 

3. Rekisterin nimi 

Nitro.fi:n yhteydenottolomakkeen tietokanta

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää

- henkilön jättämän yhteydenottopyynnön hoitamiseen,

- asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,

- ja Nitro Group Oy:n markkinointitoimenpiteisiin ja tiedottamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö 

- Nimi

- Puhelin

- Sähköposti

- Yrityksen nimi

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Nitro.fi-sivuston yhteydenottolomake

 

7. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Rekisterin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Manuaalista aineistoa ei ole.

 

10. Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisteriin tallennetut tietonsa tarkastettavaksi. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen tarkastamisesta tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

 

11. Rekisteröidyn henkilön oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen korjaamisesta tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

 

12. Rekisteröidyn henkilön muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.