fin eng

Visma Fivaldi

Visma Fivaldin hyödyt ja edut esiin ja kerralla oikein

Visma Fivaldi, sähköinen taloushallinnon pilvipalvelu

Visma Fivaldi on Visman kehittämä ja ylläpitämä sähköinen taloushallinnon pilvipalvelu, jota yritysasiakkaat käyttävät yhdessä tilitoimiston kanssa. Visma Fivaldin avulla yritykset säästävät aikaa ja rahaa, kun taloushallinnon rutiinit helpottuvat.

Hyödyt ja edut esiin

Visman tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan ydinkohderyhmänä olevien pk-yritysten parissa. Yrittäjän arki on kiireistä: työn ja vapaa-ajan raja-aitaa on usein vaikea määrittää. Visma halusikin tuoda esille Visma Fivaldin käyttöönotosta koituvia hyötyjä ja etuja entistä selkeämmin Kerralla oikein -teemalla.

Kerralla oikein kokonaisvaltaiseksi kampanjaksi

Kerralla oikein -teema jalostui Nitron käsittelyssä kokonaisvaltaiseksi kampanjaksi, jonka ytimenä olivat erilaiset arjen kerralla oikein -tilanteet. Tuotimme useita moderneja niksivideoita, jotka tarjosivat Visma Fivaldin tavoin luovia tapoja ratkaista arjen ongelmia. Videomateriaaleja käytettiin laajalti erilaisissa verkko- ja tv-ympäristöissä. Kaikki materiaalit ohjasivat kävijöitä erilliselle kerrallaoikein.fi-sivustolle, jonka päätehtävänä oli viestiä Visma Fivaldin tuote-eduista ja generoida suoraa lisämyyntiä asiakkaalle.

Tutustu sivustoon:

kerrallaoikein.fi