fin eng

KIITOKSET CASTINGIIN OSALLISTUNEILLE!

Nitron ensimmäinen mainosmallien casting-tilaisuus järjestettiin Turussa Hansakorttelissa lauantaina 7.10. ja paikalle saapui lähes sata mainosmallin töistä kiinnostunutta. Kuvaukset etenivät jouhevasti, ja tunnelma oli iloinen ja positiivinen koko päivän ajan. Kiitokset siitä kuuluvat kaikille castingiin osallistuneille!

Vastaava tilaisuus järjestetään myös Helsingissä lähitulevaisuudessa. Pysy kuulolla Nitron some-kanavissa!

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nitro Group Oy

Osoite: Nitro Group Oy, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

Y-tunnus: 0498496-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sami Puutio

Puhelin: 010 542 4600

3. Rekisterin nimi

Nitro Casting Turku

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

a. mainosmallirekisterin ylläpito

b. yhteydenpito mainosmalleihin

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus internetissä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

b. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittujen yhteystietojen mukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Nitro Group Oy, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.